Skip to main content
Tak for din henvendelse
Din ansøgning er modtaget!

Hvad nu?
Nu går vi igang med at behandle din henvendelse. Du har modtaget bekræftelse på mail/SMS.

Vi glæder os til at tale med dig!

Tilbage
Spørgsmål og svar
 • Er FairKredit en bank?
 • Hvad er et pantebrevslån?
 • Hvad koster et boliglån hos FairKredit?
 • Hvad skal jeg vælge? Fast eller variabel rente?
 • Hvilke dokumenter skal i have for at behandle min sag?
 • Hvilke ejendomstyper kan belånes?
 • Hvor lang tid går der for at få et lånetilbud?
 • Hvor meget kan jeg låne?
 • Hvor meget skal jeg betale i udbetaling?
 • Jeg kan låne selvom jeg er i RKI?
 • Kan i hjælpe med Realkreditlån?
 • Kan jeg låne til udbetalingen?
 • ”Gratis og uforpligtende” kan det nu passe?
Er FairKredit en bank?

Fairkredit er ikke en bank. Fairkredit formidler kontakten mellem låntagere og långivere, og modtager et formidlingshonorar fra långiver for hvert lån som bliver gennemført.

Hvad er et pantebrevslån?

Pantebrevslån er en mere fleksibel form for boliglån, sammenlignet med bank og realkreditfinansiering. Pantebrevslån henvender sig til dig som er blevet afvist til bank- eller realkreditfinansiering. Pantebrevslån er lidt dyrere end realkreditlån da långiverne i pantebrevsmarkedet kræver en højere rente, for at tage de lån som bank og realkreditinstitutter ikke ønsker. Renteniveauet for pantebrevslån ligger typisk i intervallet 6-8%.

Kontakt os, hvis du har brug for et attraktivt pantebrevslån.

Hvad koster et boliglån hos FairKredit?

FairKredit har ingen faste priser, da vores priser kan variere fra sag til sag. Dette skyldes at vi hos FairKredit ikke låner ud af egne midler, og det er vores investorer som sætter prisen på den enkelte sag. På pantebrevslån ligger renten dog typisk i niveauet 6-8% afhængig af om låntager ønsker variabelt- eller fastforrentet lån.

Har du en specifik bolig i tankerne, er du velkommen til at kontakte os og anmode om et gratis og uforpligtende lånetilbud.

Hvad skal jeg vælge? Fast eller variabel rente?

I de fleste tilfælde kan du selv om du ønsker fast eller variabel rente på dit boliglån. Typisk vil der være en besparelse på ca. 1,5 procentpoint ved at vælge variabelt forrentet pantebrevslån. I enkeltstående tilfælde vil det kun være muligt få fast rente, da enkelte investorer kun tilbyde pantebrevslån med fast rente. I de fleste tilfælde vil vi anbefale vores kunder at vælge lån med fast rente.

Hvilke dokumenter skal i have for at behandle min sag?

For at behandle din låneforespørgsel skal vi både bruge nogle oplysninger på din økonomiske situation og om ejendommen som du ønsker at belåne. Ønsker at du finansiering til køb af hus, skal vi typisk bruge dine 3 seneste lønsedler, din seneste årsopgørelse fra Skat, dine personlige skatteoplysninger fra Skat (også kaldt skattemappen), et budget for husstandens faste udgifter , samt et link eller en salgsopstilling på den ønskede bolig.

Er du selvstændig, og driver du din virksomhed som en enkeltmandsfirma, så har du formentligt ingen lønsedler at fremvise. I dette tilfælde bedes du indsende seneste afsluttede årsregnskab for din virksomhed.

Har du spørgsmål til hvordan du fremskaffer ovenstående materiale, kan du få hjælp ved at kontakte vores lånekonsulenter.

Hvilke ejendomstyper kan belånes?

Fairkredit formidler finansiering til alle ejendomstyper. Det omfatter bl.a. parcelhuse, villaer, rækkehuse, andelsboliger, ejerlejligheder, sommerhuse, fritidsboliger, erhvervsejendomme, landbrug, kolonihavehuse og boligudlejningsejendomme.

Hvor lang tid går der for at få et lånetilbud?

Vi har som regel et lånetilbud klar indenfor 48 timer, efter vi har modtaget alt materiale fra låntager.

Hvor meget kan jeg låne?

En gammel tommelfingerregel er af man typisk kan låne op til 3,5 gange hustandens årsindkomst før skat. Denne metode er meget upræcis, da den ikke medtager forhold til gæld, opsparing eller lign. Hos FairKredit forsøger vi at gøre op med den kassetænkning. Det betyder at vi ikke anvender matematiske modeller i forbindelse med vores kreditvurderinger, men i højere grad ser på den enkelte person ud fra en helhedsvurdering. Vores helhedsvurdering omfatter bl.a. forhold som indkomstsituation, eksisterende gæld, ejendomstype, ejendommens stand, beliggenhed mm.

Er du i tvivl om hvor meget du kan låne for, anbefaler vi at du tager en uforpligtende snak med en af vores kompetente lånekonsulenter. Vores lånekonsulenter vil så spørge ind til din sag, og ud fra dine svar give en indikation på hvor meget du kan forvente at kunne låne.

Hvor meget skal jeg betale i udbetaling?

Siden 1. november 2015 har det været et krav at alle boligkøbere selv skal skaffe min. 5% i udbetaling i forbindelse med huskøb. Der kan i enkeltstående tilfælde gives dispensation.

Jeg kan låne selvom jeg er i RKI?

En RKI registrering gør meget vanskeligt, og ofte også væsentligt dyrere at optage lån. Derfor anbefaler vi typisk vores kunder, at de skal sørge for at få styr på deres økonomi og få evt. RKI-gæld afbetalt inden de begynder at optage ny gæld. Som hovedregel kan vi ikke tilbyde boliglån, hvis du er registreret i RKI.

Har du brug for hjælp til at få overblik over din økonomi, kan vi evt. sætte dig i forbindelse med en af vores kompetente samarbejdspartnere inden for privatøkonomi og gældsrådgivning.

Kan i hjælpe med Realkreditlån?

Ja, Fairkredit samarbejder med flere aktører inden for bank- og realkreditsektoren. Kontakt os hvis du har brug for et konkurrencedygtigt tilbud på realkreditfinansiering.

Kan jeg låne til udbetalingen?

Der et et krav om 5% egenfinansiering ved køb af ejerbolig. Det betyder at du maksimalt kan låne optil 95% af boligens værdi. Har du allerede fået finansieringstilsagn fra et realkreditinstitut, kan vi tilbyde pantebrevslån til den resterende købesum op til 95%.

”Gratis og uforpligtende” kan det nu passe?

Ja – den er faktisk god nok! Modtager du et lånetilbud fra FairKredit vil det altid være 100% uforpligtende indtil du har underskrevet og accepteret vores lånetilbud. Fra du har accepteret vores lånetilbud har du yderligere 14 dages fortrydelsesret, hvilket betyder at du omkostningsfrit kan trække dig fra lånetilbuddet inden for de første 14 dage efter lånetilbuddets accept. 

I tilfælde af at du har accepteret et lånetilbud og de 14 dages fortrydelsesret er udløbet, og boligkøbet alligevel ikke skulle blive til noget, vil forløbet hos FairKredit stadig være dig fuldstændig omkostningsfrit.

Værd at vide
Nye låneregler: Går de ud over dig?
I takt med at boligpriserne fortsat stiger, er flere begyndt at frygte en boligboble. Især i storbyerne. Og derfor har regeringen barslet nye låneregler.
Værd at vide
Historiske tal: Laveste antal boliger til salg i over 10 år
Det er 11 år siden vi skal finde en august, hvor der var færre boliger til salg, end det ser vi ser lige for tiden.
Værd at vide
Pantebrevslånet vinder frem: Derfor er det godt
Her er grunden til at pantebrevslånet er blevet så populært de seneste år – og hvorfor det ikke nødvendigvis er en dårlig ting.
Værd at vide
6 gode grunde: Derfor SKAL du vælge et pantebrevslån
Vi giver dig de seks tilfælde, hvor et pantebrevslån er den bedste løsning.
Værd at vide
Har du hus til salg? Regn ikke med efterårsferien
Hvis dit hus er til salg, skal du ikke regne med, at det bliver solgt i uge 42.
Ordbog
 • Afdragsfrie lån
 • Amortisation
 • Annuitetslån
 • ÅOP efter skat
 • ÅOP før skat
 • CIBOR-rente
 • Hovedstol
 • Indekslån
 • Indfrielseskurs
 • Kurstab
 • Låneformidlingsgebyr
 • Låneprovenue
 • Långiver
 • Låntager
 • Låntype
 • Løbetid
 • Nominel rente
 • Opsigelse
 • Pålydende rente
 • Pantebrev
 • Restgæld
 • Serielån
 • Stående lån
 • Termin
 • Tinglysningsafgift
 • Vejledende rente
 • Ydelse efter skat
 • Ydelse før skat
 • Økonomisk profil
Afdragsfrie lån

Afdragsfrie lån er kendetegnet ved lån, som der kun betales rente på, og som slet ikke, eller i en periode, ikke afdrages på. Fairkredit udsteder som udgangspunkt ikke afdragsfrie lån.

Amortisation

Amortisation er et udtryk for hvordan et lån gennem dets løbetid afvikles. Et lån amortiseres løbende ved at låntager betaler løbende terminsydelser. Terminsydelsen på et lån består af hhv. rente- og afdragsbetalinger. Afdragsbetalingernes forløb angiver lånets afdragsprofil.

Annuitetslån

Annuitetslån er karakteriseret ved at ydelsen på lånet er konstant gennem hele lånets løbetid. Dette indebærer, at ydelsernes fordeling af rente og afdrag ændres løbende. Ved et annuitetslån udstedelse vil renteandelen udgøre størstedelen af ydelsen, mens afdragsandelen af terminsydelsen kun vil udgøre en mindre del. Over lånets løbetid vil terminsydelsens afdrag udgøre en større og større del, mens renteandelen løbende vil reduceres for hver termin. Langt de fleste lån som udstedes i dag er af typen annuitetslån, og det er også primært lån af denne type som Fairkredit formidler.

ÅOP efter skat

ÅOP står for ”Årlige Omkostninger i Procent”, og er et udtryk for lånets samlede omkostninger i forhold til det lånte beløb. ÅOP efter skat tager så højde for det skattefradrag du modtager ved at betale renter.

ÅOP før skat

ÅOP står for ”Årlige Omkostninger i Procent”, og er et udtryk for lånets samlede omkostninger i forhold til det lånte beløb. ÅOP's funktion er således at samle alle omkostninger der kan være i forbindelse med lånoptagelsen, og opgøre dette som en procentsats af hovedstolen. Dette rentebegreb har primært det formål at gøre forskellige typer lån sammenlignelige.

CIBOR-rente

CIBOR står for Copenhagen Interbank Offered Rate. CIBOR-renten er den rentesats, som banker er villige til at udlåne danske kroner til for en nærmere defineret periode. CIBOR-renten benyttes i praksis som en referencerente for diverse låneaftaler med variabel rentetilskrivning. Fairkredit formidler primært fasteforrentede pantebrevslån.

Hovedstol

Hovedstol er et udtryk for den oprindelige størrelse på den stiftede gæld. Det er altid lånets hovedstol som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest.

Indekslån

Indekslån er karakteriseret ved et lån hvis ydelser og restgæld reguleres med udvikling i et indeks (typisk et forbrugerprisindeks). Ved et indekslån er de fremtidige betalinger således ikke kendte, da disse afhænger af udviklingen af lånets underliggende indeks. Fairkredit udsteder som udgangspunkt ikke indekslån.

Indfrielseskurs

Indfrielseskurs er den kurs som låntager til enhver tid kan indfri sin restgæld til. Indfrielseskurs aftales ved lånets optagelses.

Kurstab

Kurstab er det tab som opstår som følge af udstedelseskurs som er under kurs 100. Kurstab fører ligeledes til at lånets effektive rente kan variere fra lånets nominelle rente. Fairkredit forsøger så vidt muligt at minimere kurstabet på deres formidlede lån.

Låneformidlingsgebyr

Låneformidlingsgebyr er det gebyr som formidlere af lån opkræver i forbindelse med gennemførelsen af en lånesag. Fairkredit opkræver i alle låneager et mindre gebyr til at dække omkostningerne til lånesagsformidlingen. Låneformidlingsgebyret betales af långiver og indregnes typisk i lånets kurstab.

Låneprovenue

Låneprovenue er det beløb som låntager reelt modtager i forbindelse med optagelse af lån. Lånets hovedstol vil typisk afvige fra låneprovenuet. Differencen mellem hovedstolen og låneprovenuet går typisk til kurstab, tinglysningsafgift og evt. andre stiftelsesomkostninger.

Långiver

Långiver er den person eller virksomhed som låner penge ud til andre. Fairkredit formidler professionelle pantebrevsselskaber, Og det er således det pantebrevselskab, som giver det bedste bud på en given lånesag, der bliver långiver.

Låntager

Låntager er den person eller virksomhed som optager et lån.

Låntype

Der findes mange forskellige låntyper, herunder annuitetslån, serielån, stående lån og indekslån. Fairkredit formidler primært annuitetslån, da dette er den mest anerkendte låntype.

Løbetid

En løbetid på 25 år, betyder at du efter 25 år har betalt lånet ud og dermed ikke skylder mere i huset.

Nominel rente

Nominelle renter er et udtryk for lånets årlige renteprocent inkl. renters rente. Renters rente-effekten af afhængig af hvor ofte rentetilskrivningen sker på et givent lån.

Opsigelse

Typisk vil et pantebrevslån være uopsigeligt fra långivers side, med mindre andet skulle være angivet i pantebrevet. Låntager kan altid indfri et pantebrevslån til den ved oprettelsen aftalte indfrielseskurs.

Pålydende rente

Den pålydende rente er den rente, der ifølge pantebrevet skal betales af den til enhver tid værende restgæld.

Pantebrev

Pantebrevet er det dokument, der indeholder aftalen om panteret.

Restgæld

Restgæld er et udtryk for den resterende gæld der skyldes på et givent tidspunkt.

Serielån

Serielånet er karakteriseret ved en låntype hvor afdraget er konstant gennem hele lånets løbetid. Rentebyrden på et serielån er faldende gennem lånets løbetid, og derved vil ydelsen på et serielån også falde løbende over lånets løbetid.

Stående lån

Stående lån er en låntype hvor hele lånet afdrages på lånets sidste termin. Gennem det stående låns løbetid betales der således kun renter løbende.

Termin

Termin er en angivelse af hvornår betalingen af et givent låns ydelser skal finde sted.

Tinglysningsafgift

Der skal i henhold til tinglysningsafgiftsloven betales en afgift til det offentlige for at få tinglyst pant i en ejendom. Tinglysningsafgiften udgøres af kr. 1.660,00 + 1,5 % af pantebrevets hovedstol.

Vejledende rente

Dette er gennemsnitlig rente. Renten kan ændre sig begge veje, alt efter din konkrete situation.

Ydelse efter skat

Ydelsen er det beløb som løbende betales til långiver eller pantebrevets ejer. Ydelse efter skat er fratrukket værdi af låntagers rentefradrag.

Ydelse før skat

Ydelsen før skat er det beløb som løbende betales til långiver. Værdien er rentefradrag er ikke medregnet.

Økonomisk profil

Alle låntagere hos Fairkredit skal i forbindelse med ansøgning af lånetilbud have udarbejdet en økonomisk profil. Den økonomiske profil er en pæn fremstilling af alle økonomiske data, som er relevante for långivere. Den økonomiske profil omfatter bl.a. husstandsindkomst, rådighedsbeløb og eksisterende gæld.

Hjælp til dig Kundemateriale

Download vores budgetskabelon i PDF eller Excel format.
Så kan du udfylde den på din PC, eller printe den og udfylde i hånden.

PDF skabelon Excel skabelon

Vi får 5 stjerner

Anmeldelser fra vores kunder


Nyhedsbrev Økonomiskolen

Vi deler ud af alt vores viden omkring boligfinansiering, tips og tricks samt gode råd og tilbud til din økonomi.

Fairkredit er reguleret af Finanstilsynet ID nummer 43029

En del af ForbrugerFinans ApS - All rights reserved 2018® - Dirch Passers Allé 4, 1. Sal, 2000 Frederiksberg