Close menu Login

Finansielle myndigheder og rapportering

Ejendomskreditselskaber er som andre finansielle underlagt tilsyn af Finanstilsynet.

Finanstilsynet inspicerer løbende de finansielle virksomheder. Efter en inspektion udarbejder Finanstilsynet en redegørelse, som virksomheden skal offentliggøre.

Redegørelsen beskriver Finanstilsynets vurdering, herunder påbud, påtaler og risikooplysninger, som virksomheden har modtaget fra Finanstilsynet.

FairKredit havde i marts 2022 besøg af Finanstilsynet til en undersøgelse vedr. hvidvaskområdet. Se Finanstilsynets redegørelse her.

FairKredit har i redegørelsen fået to påbud. Det ene om, at FairKredit skal ændre den måde, hvorpå vi har risikovurderet kunderne og den det andet om, at vores forretningsgange for løbende overvågning og alarmhåndtering ikke har været tilstrækkelige.

Fairkredit har haft en god dialog med Finanstilsynet, og er i proces med at få opdateret de omfattede forretningsgange og procedurer.