Cookie mærket

Hvad er mulighederne med et pantebrevslån?

Pantebrevslån er den oftest benyttede boligfinansiering. Størstedelen af alle lån til fast ejendom, realkreditlån og bolig- eller prioritetslån i banken er funderet på et pantebrev.

Du kan lave et pantebrevslån både, hvis du ønsker at købe en ny bolig, eller hvis du ønsker at optage lån i en eksisterende ejendom. Et pantebrevslån giver dig muligheden for at optage et lån, hvor du stiller sikkerhed for lånet med din ejendom. Herved får långiveren pant i ejendommen, hvilket fungerer som sikkerhed for lånet.

Fordelen ved et pantebrevslån er, at risikoen for lånegiveren er mindre, da der er stillet sikkerhed for lånet. Det betyder, at du ofte kan opnå en lavere rente på dit lån.

Derfor er et pantebrevslån ofte billigere end et banklån. Vi tilbyder at hjælpe dig med at indhente de mest fordelagtige tilbud, så renten bliver så lav som muligt.

Udover renten skal du også være opmærksom på stiftelsesomkostninger og indfrielseskursen i din udregning af den samlede omkostning ved pantebrevslånet. Den laveste rente er ikke nødvendigvis den laveste omkostning, hvis indfrielseskursen er høj.

Prøv vores låneberegner til boligkøb: Beregn lån til køb af bolig

Prøv vores låneberegner til friværdi: Beregn din friværdi, og hvor meget du kan låne i den

Hvad er et pantebrev?

Et pantebrev er et dokument, som juridisk beviser, at du som lånetager har stillet pant i din bolig som sikkerhed for en gældsforpligtelse over for en lånegiver. Din lånegiver vil ofte kontrollere, at du ikke allerede har pantsat boligen til anden side. Hvis det er tilfældet, så bortfalder lånegivers sikkerhed.

Derfor skal der foretages en digital tinglysning på tinglysning.dk, der sikrer, at lånegiveren har et særkrav i din ejendom over for andre mulige kreditorer. Et pantebrev er dermed et almindeligt boliglån med sikkerhed i din ejendom.

Du betaler 1.660 kr. I fast gebyr samt 0.6 % af det pantsatte beløb i gebyr til staten for at få tinglyst pantebrevet. Tinglysningen er således en af de væsentlige stiftelsesomkostninger ved indgåelse af et pantebrevslån.

Hvilken renteform skal du vælge?

Et pantebrevslån kan have enten en fast eller en variabel rente. Du skal som lånetager selv afgøre, hvad du ønsker afhængig af din økonomiske situation. Som udgangspunkt skal du vælge et lån med fast rente, hvis du tror, at renten på et tidspunkt vil stige.

Med en fast rente sikrer du dig således mod, at ydelsen på lånet stiger. Tror du, at renten enten falder eller forbliver på sit nuværende niveau, så skal du vælge et lån med en variabel rente.

Her kan du drage fordel af et rentefald, men samtidig skal du sikre dig, at du økonomisk kan klare en rentestigning, idet lånets ydelse her stiger.

Hvis du ikke ved om renten vil stige eller falde, men ønsker at sove trygt om natten, tager du den mindste risiko med den faste rente. Her ændrer din rentebetaling sig ikke uanset om samfundets konjunkturer går den ene eller den anden vej.

I opgangsperioder kan det være en fordel at vælge den variable og ofte lave rente; men tiderne kan skifte hurtigt, og din rentebetaling kan blive mangedoblet inden du har mulighed for at skifte til de faste renter.

Læs relateret artikel: Hvor meget kan jeg købe bolig for?

Hvilke vilkår gælder for et pantebrevslån?

Normalt fastsættes det i pantebrevet, hvilket vilkår der gælder for afdraget, lånets løbetid og afregningskursen. Du aftaler ved indgåelsen af aftalen med lånegiver, om lånet har en fast eller variabel rente. Samtidig vil du oftest skulle vælge en løbetid – det antal måneder lånet skal løbe over – på mellem 5 og 25 år.

Her skal du sørge for at justere det månedlige afdrag, så det modsvarer dit økonomiske råderum. Ofte kan lånegiveren til alle tider indfri pantebrevet til kurs 100 afhængig af pantebrevets præcise udformning.

Kursen kan dog være højere, hvilket du skal være opmærksom på. Modsat betingelserne ved et banklån kan lånegiveren ikke opsige pantebrevet, så længe du som lånetager overholder de aftalte vilkår.

Er pantebrevslån gode?

Ofte er det ikke et spørgsmål om pantebrevslån versus realkreditlån eller banklån.

Isoleret set har pantebrevslån højere renter end realkreditlån og nogle banklån. De mest attraktive bankkunder kan som regel få et lån direkte i banken i form af et realkreditlån eller banklån.

Knap så stærke økonomier får dog et nej – og ligeledes kan det være svært at opnå realkreditfinansiering ved køb af fast ejendom i det, mange kender som Udkantsdanmark.

Her spiller pantebrevslånet en vigtig rolle og giver mulighed for finansiering alligevel.

Pantebrevslån er derfor ofte dyre sammenlignet med realkreditlån – men hvis alternativet er ingenting og en lejebolig, vil pantebrevslånet stadig være en god og billig finansieringsmulighed til køb af fast ejendom.

Pantebreve i sig selv er blot et finansielt instrument, der også bruges i realkreditlån og banklån, da det sikrer långiver pant i den ejendom, der gives lån til.

En af fordelene ved pantebrevslånet er at informationer om løbetid og renter m.v. tinglyses med selve lånebeløbet. Med et banklån indgåes de i et separat dokument. Med pantebrevet er det ikke muligt at ændre vilkårerne, og så længe du betaler dine afdrag til tiden, er du således også sikker på din finansiering.

Du kan også bruge pantebreve i form af et sælgerpantebrev. Her køber du boligen af sælger, og sælger udsteder et pantebrev med løbende afbetaling som finansiering. Huset skifter således ejer med det samme, mens pengene betales af over en rum tid.

Denne ordning bliver ikke brugt meget i dag, da mange sælgere har brug for pengene udbetalt med det samme for selv at kunne købe deres nye hjem. Her er et pantebrevslån med en tredjemand som långiver således igen en løsning.

Nej fra banken? Ja med et pantebrevslån

Mange oplever at få nej fra banken til lån til køb af fast ejendom. Med pantebrevslånet er det muligt at forvandle det til et ja.

Vi kan i Fairkredit hjælpe dig med at sondere markedet for det bedste tilbud. Dit tilbud afhænger af præcis dine tal. Derfor er det vigtigt, at du lader alle de store pantebrevsudlånere give et bud på rente og vilkår. Det er det manuelle arbejde, vi har gjort nemt for dig.