Close menu Login
Forfatter
Portræt af Paw Becker.

Paw Becker

Cand.merc. finansiering og regnskab

Medstifter
pb@fairkredit.dk

Highlight stroke

Bidragssats, bidragssats, bidragssats … De forhøjede bidragssatserne på realkreditlån har været i mediernes fokus i efterhånden mange år, og desværre ofte med god grund. I dette blogindlæg giver vi nogle konkret tips og tricks til, hvordan boligejere kan reducere og måske helt undgå bidragssatsen på deres boliglån.

Skift til et billigere realkreditinstitut

Historisk har der ikke været meget konkurrence realkreditinstitutterne imellem, men i nyere tid har særligt BRF intensiveret konkurrencen. BRF Kredit har positioneret sig som de billigste på markedet, mens Nykredit/Totalkredit er dyrest.

Der er således god mulighed for at opnå en besparelse ved at skifte til et billigere realkreditinstitut. Selvom det måske virker som et oplagt valg at skifte til et billigere realkreditinstitut, er det vigtigt, at man har for øje, at det kan være forbundet med store omkostninger i form af forskellige gebyrer og kurstab.

Vælg et prioritetslån i banken

Det er ikke kun realkreditinstitutterne som udbyder boliglån. Bankerne forsøger at konkurrere på dette marked ved udbyde billige bank-boliglån.

Flere banker tilbyder lån, som i forhold til realkreditinstitutterne er billigere her og nu. Det gælder bl.a. Jyske Bank og Handelsbanken, som tilbyder kunderne nogle gode låneprodukter med attraktive renter, som giver de klassiske realkreditlån kamp til stregen.

Selvom banklånet på kort sigt er billigere i ydelse, bør man overveje fordele og ulemper. Ved at vælge et fastforrentet lån, kan der være nogle skattemæssige fordele ved at vælge et realkreditlån.

Ligeledes bør man være opmærksom på bankens mulighed for at hæve renterne samt rentetillæg. Fairkredit anbefaler, at man søger uvildig rådgivning, før man skifter fra realkredit- til banklån.

Indhent en ny ejendomsvurdering

Dette råd er kun brugbart, hvis din bolig er steget væsentlig i værdi, siden dit realkreditlån blev oprettet. Hvis en bolig er steget i værdi, kan man ved at skaffe en ny ejendomsvurdering reducere belåningsgraden. Dette skyldes, at jo større ejendomsværdi jo større er sikkerheden, for at lånet bliver tilbagebetalt, og dermed er der mindre risiko forbundet med dit realkreditlån.

Har du oprindeligt lånt 80% af boligens værdi, og er boligen steget så meget at lånet f.eks. udgør 60% ejendomsvurderingen, kan man ved at indberette værdien til realkreditinstituttet reducere bidragssatsen væsentligt. Har man mistanke om, at ens boligs er steget i værdi, så bør man kontakte sit realkreditinstitut. De vil herefter sende en vurderingsmand ud til jeres ejendom.

Skift til fastforrentet obligationslån

Samtlige realkreditinstitutter anvender i dag differentierede bidragssatser. Differentierede bidragssatser bruges aktivt af realkreditinstitutterne, som passende betaling for den risiko der måtte være forbundet med de enkelte lånetyper. Dermed kræves den største bidragssats på de mest risikofyldte lånetyper, og laveste bidragssats på de mest sikre lånetyper.

I dag er den mest sikre lånetype et fastforrentede obligationslån. Her er renten fastlåst i hele lånets løbetid og er derfor ikke eksponeret med renterisiko. Det kan derfor være en fordel at vælge en mere sikker lånetype ved næste refinansiering, hvis man vil reducere bidragssatsen.

Drop afdragsfriheden 

Argumentationen er her den samme som ”skift til fastforrentet obligationslån”, da det handler om at vælge de mest sikre lånetyper og afdragsprofiler. Indenfor realkreditsektoren er der bred enighed omkring, at der er større risiko forbundet med lån med afdragsfrihed i forhold til lån uden afdragsfrihed.

Grundet risikoen, der er forbundet med afdragsfrihed, tager realkreditinstitutterne et væsentligt højere bidrag for denne type lån, end dem uden afdragsfrihed. Hvis man har et økonomisk råderum og interesseret i at betale afdrag på sit realkreditlån, kan der være mange penge at spare.

Del dit lån i to

Hvis du hverken har økonomisk råderum, er interesseret i at udskifte dit flekslån med et fastforrentet lån, eller starte med at betale afdrag, så introducerer vi her en tredje mulighed for at opnå besparelser på bidraget. Ideen med dette råd er, at man kan dele realkreditlånet i to separate realkreditlån.

Dette giver mulighed for at kombinere flere lånetyper, hvilket kan være en fordel for rigtig mange boligejere. Der er uendeligt mange kombinationsmuligheder, men den mest populære er at finansiere de inderste 60% belåningen i én af de ”billige” og risikofyldte rentetilpasningslån.

Den sidste del, 60-80%, af realkreditlånet kan med fordel være et fastforrentet lån med afdrag.

Herved har du omlagt den dyreste del af gælden (60-80%) til den, i forhold til bidrag, billigste lånetype og afdragsprofil, og derved fået en god besparelse på bidragssatsen.

Det er værd at bemærke at der er flere omkostninger forbundet med at oprette to realkreditlån fremfor ét. Fairkredits anbefaling er, at man søger uvildig rådgivning.

Pantebrevslån

Et pantebrevslån er en kategori for sig selv. Navnet ”pantebrevslån” er ikke så sigende for lånetypen, eftersom der ligger pantebreve bag samtlige boliglån. Det som populært kaldes pantebrevslån, er typisk lån med fast rente på 5-9% og løbetid på 20-25 år.

Fordelen ved lånetypen er, at det reelt er den eneste lånetype, hvor låntager er sikret fast rente i hele lånets løbetid, eftersom der hverken opkræves bidrag eller nogen former for rentetillæg.

Karakteristisk for pantebrevslån i dag er at der accepteres en højere risiko, sammenlignet banker og realkreditinstitutterne. Den højere risiko accepteres fordi der typisk også betales højere renter.

Dette betyder, at lånetypen i praksis hovedsageligt anvendes af folk, som er blevet afvist i banken eller realkreditinstituttet.

Du kan indhente dit lånetilbud her.

Fairkredit

Fairkredit arbejder for at skabe et mere gennemsigtigt marked for pantebrevsfinansiering, og give alle mennesker en chance for at blive boligejere. Fairkredits mission er på sigt at tilbyde pantebrevslån til alle typer af lånere, og ikke kun de mest risikable, hvilket er tilfældet i dag.

Pantebrevslån er ikke så strengt reguleret, som f.eks. bank- og realkreditbrancherne, og giver dermed mulighed for at lave mere simple, gennemskuelige og yderst konkurrencedygtige låneprodukter.