Close menu Login

Klik nedenfor for at hente vores budgetskabelon.

Hvorfor er det vigtigt at have et budget

At have et budget med en budgetkonto gør, at du har overblik over hvilke udgifter, det er der kommer og hvornår de kommer. Dermed kan du i måneder med lave faste udgifter, spare op på budgetkontoen til de måneder hvor du har mange udgifter der skal betales.

Og du kan godt have sat din økonomi sådan op at alle udgifter trækkes hver måned, så der hver måned trækkes præcis det samme beløb. Men det vil stadig give et rigtig godt overblik at alle dine faste udgifter trækkes fra den samme konto. Når du har fået lavet dig et budget, har det også den fordel at du kan se hvilket rådighedsbeløb du har på et år til dig selv og din familie. Dermed kan du bedre beslutte hvad dine penge skal bruges på. Har du fx 200.000 kr. mellem hænderne hvert år, kan det være at du beslutter at de 25.000 SKAL bruges på en ferie. Dermed har du så 175.000 kr. tilbage som kan gå til opsparing, mad, tøj, tandlæger, fornøjelser osv.

Nu har jeg lagt mit budget, gælder det så de næste 10 år?

Nej, desværre ikke. At arbejde med et budget er noget man skal gøre, når ens udgifter eller indtægter ændres. Det kan være dine børn går fra at gå i Børnehave til at gå i skole, hvor SFO er billigere end børnehaven. Dermed skal der færre penge ind på budgetkontoen hver måned, og du vil derfor få et større rådighedsbeløb at råde over. Samtidig kan der komme prisstigninger på nogle af dine udgifter, hvor du er nødt til at få det justeret så din budgetkonto ikke går i minus.

Mit budgetkonto går i minus hvad gør jeg galt

Hvis din budgetkonto går i minus, kan det skyldes at du er startet med din budgetkonto i måneder hvor du har højere udgifter end det gennemsnitlige beløb du sætter ind hver måned. Derfor kan det give mening at tage 2-5.000 kr. fra din opsparingskonto og starte din budgetkonto med den buffer. Hvis det ikke er det der er går galt, så er det fordi dine udgifter er højere end det du har tastet i budgettet i Excel. Du burde let kunne finde beløbet ved at sammenligne hvad der bliver trukket på din budgetkonto med hvad der står i dit budget. Driller det stadig så prøv at kontakt til din bankrådgiver, som formegentlig gerne vil hjælpe dig hvis du sender ham dit budget.