Cookie mærket

Udgivet 30. jul. 2019  /  Opdateret 17. mar. 2020

Efter mange år med konstant stigende lejlighedspriser, tyder noget nu på at de vil falde. Faldende boligpriser er således ikke længere et urealistisk scenarie, og slet ikke for ejerlejlighederne i storbyerne som i de seneste år er steget aller mest.

Boligpriserne især i de store byer, har de seneste år kun gået én vej, og det er op. Så hvis man har ejet lejlighed i Aarhus eller København, har man tjent gode penge på sit køb.

Men pendulet svinger som regel tilbage igen, når man har været ved en yderlighed, og noget tyder på, at det nu svinger den anden vej for boligpriserne, vurderer flere økonomer.

Der er netop landet nye tal for Danmarks Statistik, og det er på den baggrund, at man nu vurderer, at boligpriser ikke bliver ved med at stige.

»Ser vi fremad forventer vi et mere beskedent prispotentiale på ejerlejlighedsmarkedet – særligt i København og Aarhus. En lang periode, hvor priserne stiger mere end indkomsterne, gør det mere sandsynligt, at vi løber ind i en periode, hvor priserne ikke vil stige nær så meget, flade ud eller ligefrem falde,« forklarer cheføkonom i Nykredit,Tore Stramer.

Prisstigningerne i 2017

Priserne på ejerlejligheder er samlet set i Danmark steget med 7 % indtil nu, og Nykredit vurderer, at priserne kun vil stige yderligere 0,1 % resten af 2017. Samtidig lyder vurderingen på, at priserne på ejerlejligheder i 2018 kun vil stige med samlet 4,3 %.

De faldende og næsten stagnerende priser, skyldes især markedet og folks villighed til at betale overpris for deres bolig.

»Færre vil og kan simpelthen betale de højere priser. Dertil vil boligskatterne i særligt de store byer stige mærkbart i 2021, hvilket allerede nu vil kunne ligge en dæmper på priserne. Endelig er der fra politisk side åbnet op for at se på muligheden for at bygge flere små boliger i København,« siger Tore Stramer.

Arbejdernes Landsbanks cheføkonom, Signe Roed-Frederiksen, giver også sin forklaring på, hvorfor man vurderer, at prisstigningerne ikke varer ved.

»Selvom vi ikke mener, at der er tale om en boligboble, så øger det risikoen for spekulativ adfærd og bobledannelser, når prisudviklingen går så stærkt. Vi forventer at en kombination af øget nybyggeri, svagt stigende renter, udsigt til højere boligskatter i 2021 samt strammere låneregler for boligkøb vil dæmpe prisstigningerne på ejerlejligheder over det kommende år,« siger hun.

Er det en ny boligboble?

Boligpriser er steget pænt over det meste at landet efterhånde, men særligt priserne på ejerlejligheder i København er steget voldsomt! Siden 2011 er ejerlejlighedspriserne i København steget med op mod 60-80 % mens de i Aarhus er steget med over 25-50 %. Og de solide prisstigninger har fået Nationalbanken og Finanstilsynet til at frygte – og advare mod – en ny boligboble.

Det er svært at vurdere, om der virkelig er tale om en boble, men hvis det er, er det i hvert fald en lille én af slagsen, understreger cheføkonom fra Dansk Erhverv, Steen Bocain.

Regeringen er også trådt til for at regulere det buldrende boligpriser på boligmarkedet, og dermed sætte en dæmper for prisstigninger især i storbyerne. Efter planen kommer der fx pr 1. januar 2018 nye regler om udlån af boliger med høj gæld.

Samtidig har (nu forhenværende) erhvervsminister Brian Mikkelsen for nylig lavet et udkast til nogle stramninger af reglerne for boliglån, som efter meget kritik dog blev trukket tilbage og nu indføres gradvist. Det har vi forklaret mere om i denne artikel.

Hvis der var en boligboble under opsejling, er den i hvert fald forsøgt stoppet, da politikere, banker og økonomer har lært af sidste Finanskrise. Derfor kan boligejere nok forvente et lidt mindre afkast på deres boliger – især hvis de er beliggende i storbyerne, men der er gjort hvad man kan, for at det ikke bliver et krak, som vi så i 2007.

Kilde: Berlingske Business