Cookie mærket

Udgivet 30. jul. 2019  /  Opdateret 18. feb. 2020

Især i forbindelse med dit første boligkøb, dukker mange nye ord, regler og ikke mindst udgifter op. Herunder ser vi nærmere på tinglysningsafgift.

Der er rigtig mange ting at holde styr på, når man køber ny bolig. Og der kan komme helt nye begreber – og udgifter – frem, som du måske ikke kendte i forvejen. Her guider vi dig igennem tinglysningsafgiften, så du er forberedt, og så du ved, hvordan du kan spare på den.

Hvad er tinglysning?

Tinglysning er en offentlig registrering af rettighederne over fx en bolig. Så når du køber en bolig og tinglyser den, sikrer du dermed dine rettigheder og offentliggør over for alle, hvem der har hvilke rettigheder over den.

På den måde kan en køber af en ejendom fx sikre sig mod, at sælger ikke samtidig sælger ejendommen til en anden, at sælger nu også reelt ejer ejendommen og ikke har pantsat det meste af den til anden part.

Når ejendomsretten, det såkaldte skøde, er tinglyst, bliver alle rettigheder og forpligtelser overdraget fra sælger til køber. Et tinglyst skøde betyder derfor, at du officielt ejer boligen.

I forbindelse med et boligkøb skal er der typisk to dokumenter der skal tinglyses på ejendommen. Dette gælder skødet, som dokumenterer dit ejerskab af boligen og et eller flere pantebreve som dokumentere en eller flere gældsposter som er optaget til finansiering af købesummen.

Hvad er tinglysningsafgift så?

Tinglysningsafgiften det beløb man betaler i afgift til staten for at tinglyse et et dokument (f.eks. skøde eller pantebrev).

Tinglysningsafgiften består af to dele: Et fast grundbeløb på 1.660 kr for skøde og 1640 for pantebreve, samt en variabel værdiafgift, der afhænger af købspris eller lånets størrelse (hovedstol).

Tinglysningsafgiften på skødet beregnes som 0,6% af købesummen + grundbeløb på kr. 1660.

Tinglysningsafgifter på pantebreve (efter 1. juli 2019) beregnes 1,45% af hovedstol + grundbeløb på kr. 1640.

Er det fx et hus, er hovedreglen, at der skal betales afgift på 0,6% af købesummen oprundet til nærmeste 100.

Eksempel:
Hvis du køber et hus til 1,5 mio. kr, vil tinglysningsafgiften være således:
Registreringsgebyr: 1660 kr
Værdiafgift på 0,6% af 1,5 mio.: 9000 kr.
– altså en tinglysningsafgift 10.660 kr.

Når der er tale om en andelsforening eller andre tilfælde, hvor man optager et pantebrev, vil tinglysningsafgiften være 1,45% af pantebrevets hovedstol.

I sådan tilfælde vil tinglysningsafgiften se således ud:
Registreringsgebyr: 1640 kr
Værdiafgift på 1,45% af 1,5 mio.: 21.750 = 21.800 (oprundet)
– altså en tinglysningsafgift 23.440 kr.

Læs relateret artikel: Det perfekte boligkøb: Fire afgørende trin

Sådan kan du spare på tinglysningafgiften

Omkostningen til tinglysning og udarbejdelse (berigtigelse) af skøde er som nævnt et bekostelig affære. Det er dog regionale forskelle i Danmark, for hvem skal betale udgiften til skødet.

Faktisk er det på Fyn og i Jylland normen, at køber og sælger deler udgifterne til tinglysningen (Sælger betaler for udarbejdelse af skødet, og køber betaler tinglysningsafgiften) , mens det på Sjælland er kutyme at køber betaler for både udarbejdelse og tinglysning af skødet.

Tinglysningsafgiften på skødet er der således ikke meget at gøre for at spare væk.

Mht. tinglysning af pantebreve, som er aktuelt for dig som optager gæld til finansiering af købesummen på et hus, kan der dog være mange penge at spare ved at tænke sig om, eller bruge de rigtige rådgivere.

F.eks. er der ofte penge at spare, hvis sælger har eksisterende lån i ejendommen, da dette giver din kreditorer mulighed for at modregne “stempelrefusion”, og derved reducere din tinglysningsafgift væsentligt.

Du slipper dog ikke for at betale registreringsgebyret på 1640 kr., men du kan spare noget på den variable del af tinglysningsafgiften.

En overtagelse at et eksisterende pantebrev, betyder altså, at hvis du fx køber en bolig til 1,1 mio. kr og sælger i forvejen har et pantebrev på 600.000 kr., behøver du kun at betale afgift, og altså 1,45 %, af de resterende 500.000 kr.

Både din og sælgers bank vil som regel være opmærksomme på dette trick, og sørge for, at eksisterende pantebreve i ejendommen bliver videreført til dig som køber – men det kan være brugbart at have med i sine overvejelser – og budgetplanlægning, ikke mindst.

Vil du vide mere om tinglysning, henviser vi til Skatteministeriets hjemmeside.