Cookie mærket

Udgivet 1. feb. 2021  /  Opdateret 13. aug. 2021

Det er de færreste, der ikke har gæld i huset. Det er ikke som sådan en negativ ting at have gæld i fast ejendom. Selvom man skylder et par millioner, har man naturligvis selve huset som pant. Det vil sige, at man har værdi tilsvarende gælden – nemlig huset. Restgæld i huse kan dog også blive større end husets værdi. Det kan ske, hvis du har belånt boligen eller hvis ejendomsværdien er faldet, efter du har optaget dine lån. 

Du kan se gæld i hus tinglysning på al fast ejendom i Danmark. Du ved formentlig godt, hvor meget din egen gæld er på. Men du kan i stedet bruge tingbogen til at undersøge andres gæld. Det kan bruges, hvis du er nysgerrig på, hvor meget gæld naboen har optaget. Eller hvis du f.eks. skal købe en bolig og vil undersøge, hvor meget sælgeren skylder i huset. Det kan ofte have relevans for, om sælgeren er villig til at gå ned i pris på boligen. 

Gæld i huset: Find tinglyst gæld i huse 

Er der gæld i huset? Det kan være et spørgsmål, du stiller dig selv, hvis du står overfor at købe en ny bolig. Det kan være en taktisk fordel, når du skal forhandle om prisen. Ved du at sælgeren ikke har særlig meget gæld, kan du ofte lettere presse prisen lidt. Er det i stedet tilfældet, at sælgeren er belånt op over begge øre? En stor gæld i hus ved salg kan gøre det sværere at forhandle om prisen og få et stort afslag. 

Gæld i boligen – hvad betyder det?

Gæld i boliger er meget forskellige. Hvor meget man skylder efter 5 år eller 10 år, er sjældent det samme. Det afhænger af, hvor meget man har betalt for boligen, hvilke lån man har oprettet og hvordan man har afdraget på dem. Derudover kan man også lægge sine lån om. Det kan f.eks. være for at få en bedre rente. Eller hvis man vil låne i husets friværdi f.eks. til en renovering. Sådan “ekstra” gæld i boligen kan betyde, at man skal vente nogle år med at sælge huset eller at renoveringen skal have fået husets værdi til at stige tilsvarende. 

Hvad skylder naboen?

Gæld i huse kan være interessant at kigge på. Måske er du nysgerrig efter at vide, om din nabo eller nogle i din familie har stor gæld i hus? Du skal blot kende den fulde adresse på ejendommen, så kan du slå den op på tinglysning.dk.

Er du allerede nysgerrig på at prøve at slå naboens restgæld op, så fortvivl ej, vi hjælper dig længere nede på siden til hvordan du gør step for step.

Se gæld i huse i tingbogen

Hvor meget gæld i hus kan du altid se online på Tinglysning.dk. Her kan du forespørge på en specifik adresse. Du behøver ikke at logge ind. Du vil få vist netop de lån, der er tinglyst på ejendommen. Det kan være realkreditlån, ejerpantebreve eller udlæg fra andre kreditorer. Alt i alt kan du bruge tingbogen til at blive lidt klogere og se om der er gæld i huset. 

Se mere om hvordan du tjekker tinglyst gæld i tingbogen her.

Guide: Sådan tjekker du gælden i din nabos hus!

1. Klik ind på følgende link til tinglysningsrettens hjemmeside: https://www.tinglysning.dk/m/#/soeg

2. Indtast den ønskede adresse i søgefeltet. Her er det vigtigt at du som minimum angiver vejnavn, husnummer og postnummer på den konkrete bolig som du ønsker at slå op. Når du har indtastet adressen kan du klikke på “Søg” knappen, og efterfølgende klikke på adresse som kommer fra under søgefeltet.

Tingbog søgefunktion

3. Når du er komme ind på boligen, vil dit skærmbillede ligne noget i stil med dette, og du vil her kunne se bl.a. navn på ejer(ne) af boligen, ejendomstypen, offentlig ejendomsværdi og hvilken kommune boligen befinder sig i. I dette tilfælde hvor vi ønsker at finde gælden, bedes du klikke på fanen “Hæftelser”.

Tingbog se adkomst

3. Nu ser du en oversigt over samtligere hæftelser (læs: gældsposter) på ejendommen, som er angivet i prioriteret rækkefølge. Hæftelsen med det laveste tal ud fra prioritet, vil have 1. prioritetspant i ejendomme. I dette tilfælde er der tale om en realkreditlån til Jyske Realkredit på ca. 37 mio. De omtrent 37 millioner faktisk IKKE et udtryk for boligens restgælden bag hæftelsen, men blot et udtryk for lånets størrelse på tingpunktet på låneoptagelse, hvilket i dette tilfælde var tilbage i 2007. Af denne grund er der formentlig god grund til at tro at restgælden må være væsentligt lavere i dag.

Tingbog. Se hæftelser

Som nævnt kan man altså desværre ikke finde den præcise restgæld i tingbogen, men kan med lidt snilde ræsonnere sig frem til en kvalificeret bud ved at summere samtlige angive hæftelser på den konkrete ejendom. Dette estimat kan være relativt præcist hvis lånene i ejendommen er udstedt i inden for 1-3 år siden (dette kan du se ud fra feltet “Dato/løbenummer”). Omvendt kan det også være et meget upræcist estimat, hvis der er længere tid siden at lånene/hæftelserne/gældsposterne (kært barn har mange navne) er udstedt, hvilke er tilfældet i dette konkrete eksempel.

Værd at vide når du slår en bolig på i tingbogen

Der gælder særlige regler for hæftelsestyperne “ejerpantebrev” og “afgiftspantebrev”. Fælles for begge disse er at der ikke nødvendigvis ligger et reelt lån bag ved pantebrev.

Fsv. angår ejerpantebrev, som vi går i dybde med i et seperat indlæg om ejerpantebreve, gælder det at der ikke nødvendigvis er en hæftelse bag pantebrevet, da man i princippet kan angive sig selv som kreditor (underpanthaver) på lånet. For at finde ud af om der er gæld bag ved ejerpantebrevet bliver man nødt til at logge ind på tinglysning.dk med nem-id, og slå ejendommen op i igen. Ved denne visning kan man nemlig se om der er tinglyst underpant i ejerpantebrevet. Hvis det er tilfældet at der ER tinglyst underpant, er der stor chance for at ejerpantebrevet ligger til sikkerhed for en restgæld i det finansieringsinstitut som er angivet som underpanthaver. Hovedstolen på ejerpantebrevet behøver dog ikke være et udtræk for størrelsen på gælden.

Fsv. angår afgiftspantebreve, som vi faktisk også har et helt separat indlæg op omkring (klik her for at læse indlægget), gælder det at der ALDRIG ligger en gæld bag. Dette skyldes, at afgiftspantebreve alene er at pantebrev med bruger i forbindelse med stempelrefusion (du kan også læse med om dette her), som gør at man kan spare tinglysningsafgift i forbindelse med at optagelse af yderligere belåning i ejendommen.

I sdste særlig type pantebreve, som man dog se sjældent er pantebrevstypen “skadesløspantebrev“. Den formentlig hyppigste brug af skadesløspantebreve, er når folkepensionister i DK får lov til at stoppe deres ejendomsskattebetalinger, mod at kommunen tinglyser en skadeløspantebrev i pågældendes ejendom, som sikre dem at få pengene retur, så snart ejendommen vil blive solgt. I praksis kaldes dette type lån for indefrosst ejendomskat.

Traditionelle ejendomskreditlån og pantebrevslån, vil typisk være tinglyst som et traditionelt pantebrev.