Cookie mærket

Et ejerpantebrev er en god finansieringsmulighed for dig, der eksempelvis har en bolig, bil eller andelsbolig, som du kan bruge som sikkerhed for et lån hos et realkreditinstitut.

Hvad er et ejerpantebrev?

Et ejerpantebrev er en speciel form for pantebrevslån, hvor indehaveren af en bolig eller andet formuehavende bruger det som sikkerhed for et lån hos et pengeinstitut. Et ejerpantebrev bliver oftest brugt af personer, der ønsker at tage et lån i deres bolig. Der kan dog også stilles sikkerhed med andet end fast bolig. De 3 mest almindelige ejerpantebreve er:

  • Ejerpantebrev i ejerbolig
  • Ejerpantebrev i bil
  • Ejerpantebrev i andelsbolig

Hvordan fungerer et ejerpantebrev?

Når ejeren af fast bolig opretter et pantebrev står ejeren både som panthaver og pantsætter. Ejeren er altså både debitor og kreditor. På den måde erklærer ejeren at have et krav med sig selv.

Ejeren af pantebrevet kan herefter vælge at give et pengeinstitut underpanteret i ejerpantebrevet. På den måde, sker der en underpantsætning af en del af ejerpantebrevet. Når pengeinstituttet har en underpanteret i pantebrevet opnår de en sikkerhed og kan derfor låne penge til ejeren. Sikkerheden sker ved at pengeinstituttet kan kræve, at huset, eller bilen, bliver solgt, hvis ejeren ikke betaler tilbage på lånet og få beløbet angivet i underpanten først.

Tinglysning af ejerpantebrev

Et ejerpantebrev skal, ligesom alle andre typer af pantebrevslån, tinglyses. Hvis ejerpantebrevet ikke tinglyses er det ikke gyldigt. Når der gives underpanteret skal det også tinglyses for at være gyldigt.

Pantebreve skal i dag tinglyses digitalt. Når ejerpantebrevet tinglyses, skal der betales en tinglysningsafgift. Tinglysningsafgiften er både et fast beløb på 1.660 kroner samt en variabel sats på 1,5% af det beløb der stilles som sikkerhed.

Når ejerpantebrevet er stiftet koster det dog ikke noget at stifte underpant i pantebrevet. Det skal stadig tinglyses, men der er ikke afgifter i forbindelse med stiftelse af underpant.

Hvad sker når jeg har betalt mit lån af?

Når du har betalt dit lån af, skal pengeinstituttet selvfølgelig ikke længere stå som underpantehaver i dit pantebrev. Du skal sørge for at underpanten aflyses i tinglysningssystemet, så du igen er den fulde ejer af pantebrevet. 

Hvad er fordelene?

Der er flere fordele ved at oprette et ejerpantebrev. Først og fremmest giver det en fleksibilitet for ejeren, da det kan give mulighed for at låne penge. Fordelen ved at låne penge med et ejerpantebrev som sikkerhed er, at det bliver nemmere at låne penge, da du har mulighed for at stille sikkerhed i bolig eller andet.

En anden fordel er, at du kan bruge det samme pantebrev flere gange. Når du har betalt et lån af, kan du lade dit pantebrev stå og bruge det igen senere, hvis du får brugt for at tage et nyt lån. Det er en fordel, da du sparer en del afgifter, fordi der kun skal betales for tinglysning når ejerpantebrevet oprettes.

Hvad er et sælgepantebrev?