Close menu Login

Et ejerpantebrev er en god finansieringsmulighed for dig, der eksempelvis har hus, ejerlejlighed, sommerhus eller andelsbolig. Fordelen ved ejerpantebreve er kort og godt, at det kan spare dig en masse penge hvis du skal låne på i friværdien på din bolig. For at du kan gøre brug af ejerpantebrevet, skal det være muligt at underpantsætte til din kreditor (f.eks. ejendomskreditselskab eller bank), og det kræver at ejerpantebrevet ikke allerede er underpantsat til en anden kreditor. I dette indlæg vil vi komme ind på hvad er ejerpantebrev er, og hvordan det hjælper dig til at spare penge næste gang du skal låne op i friværdien.

Hvad er et ejerpantebrev?

Et ejerpantebrev er en speciel form for pantebrevslån, hvor indehaveren af en bolig eller andet formuehavende bruger det som sikkerhed for et lån hos et pengeinstitut. Et ejerpantebrev bliver oftest brugt af personer, der ønsker at tage et lån i deres bolig. Der kan dog også stilles sikkerhed med andet end fast bolig. De 3 mest almindelige ejerpantebreve er:

  • Ejerpantebrev i ejerbolig
  • Ejerpantebrev i bil
  • Ejerpantebrev i andelsbolig

Hvordan fungerer et ejerpantebrev?

Når ejeren af fast bolig opretter et pantebrev står ejeren både som panthaver og pantsætter. Ejeren er altså både debitor og kreditor. På den måde erklærer ejeren at have et krav med sig selv.

Ejeren af pantebrevet kan herefter vælge at give et pengeinstitut underpanteret i ejerpantebrevet. På den måde, sker der en underpantsætning af en del af ejerpantebrevet. Når pengeinstituttet har en underpanteret i pantebrevet opnår de en sikkerhed og kan derfor låne penge til ejeren. Sikkerheden sker ved at pengeinstituttet kan kræve, at huset, eller bilen, bliver solgt, hvis ejeren ikke betaler tilbage på lånet og få beløbet angivet i underpanten først.

Tinglysning af ejerpantebrev

Et ejerpantebrev skal, ligesom alle andre typer af pantebrevslån, tinglyses. Hvis ejerpantebrevet ikke tinglyses er det ikke gyldigt. Når der gives underpanteret skal det også tinglyses for at være gyldigt.

Pantebreve såvel som ejerpantebreve skal i dag tinglyses digitalt (Bonusinfo: Danmark var i 2009 faktisk det første land i verden til at indføre digital tinglysning af fast ejendom). Når ejerpantebrevet oprettes tinglyses, skal der betales en tinglysningsafgift. Tinglysningsafgiften består at både et fast afgiftsbeløb på 1.825 kroner samt en variabel sats på 1,45% af det beløb der stilles som sikkerhed.

Når ejerpantebrevet er stiftet koster det blot kr. 1.825 (2023) at stifte underpant i pantebrevet. Det skal stadig tinglyses, men der er altså mulighed for at spare den variabel den af tinglysningsafgiften ved at give underpant i et eksisterende ejerpantebrev.

Det er som udgangspunkt altid din bank eller anden långiver, som står for tinglysning af lån, og som typisk vil anbefale at gennemføre tinglysningen af lånet det på den mest hensigtsmæssige og billigste måde for dig til låntager.

Du kan læse mere om hvordan du beregner tinglysningsafgift her, eller lade vores online beregner gøre arbejdet for dig.

Hvad sker når jeg har betalt mit lån af?

Når du har betalt dit lån af, skal pengeinstituttet selvfølgelig ikke længere stå som underpantehaver i dit pantebrev. Du bør med fordel selv være opmærksom på at få din kreditor til at aflyse deres underpant, når lånet tilbagebetalt. I praksis oplever vi ofte at långivere “glemmer” at aflyse deres underpant.

Hvad er fordelene?

Der er flere fordele ved at oprette et ejerpantebrev. Først og fremmest giver det en fleksibilitet for ejeren, da det kan give mulighed for at låne penge billigere ved at give kreditor pantsikkerhed i friværdien i din ejendom.

En anden fordel er, at du kan bruge det samme pantebrev flere gange. Når du har betalt et lån af, kan du lade dit pantebrev stå og bruge det igen senere, hvis du får brugt for at tage et nyt lån. Det er en fordel, da du kan spare en del på tinglysning ved at genbruge et eksisterende ejerpantebrev, fordi der kun skal betales et fast beløb på kr. 1.730 ved tinglysning at underpant i ejerpantebrev.