Close menu Login
Forfatter
Portræt af Paw Becker.

Paw Becker

Cand.merc. finansiering og regnskab

Medstifter
pb@fairkredit.dk

Highlight stroke

Som du nok ved arbejder politikerne på Christiansborg i skrivende stund på at indføre statsgaranterede boliglån, for at gøre det lettere for danskere at indfri deres boligdrømme om hus på landet. Hensigten med lovforslaget er at gøre det lettere at få et boliglån i landdistrikterne. Dette synes vi mildt sagt er en fremragende idé, da vi dagligt møder danskere som må opgive boligdrømmen på landet pga. den vanskelige og dyre adgang til boliglån.

Så meget ved vi om forslaget

Lovforslaget har til hensigt at give statsgaranti på boliglån i udvalgte områder, med lave kvadratmeterpriser på boliger. Konkret ser det ud til at være en 90% tabsgaranti for långivere, som skal dække tabet belåningsgrad intervallet 60 til 90% af boligens værdi.

Dette er i skrivende ikke vedtaget, så vi ved naturligvis ikke endnu om det bliver gennemført, og hvilken udforming det måtte have.

Statsgaranterede boliglån: Hvad kommer lovforslaget til at betyder for dig?

Såfremt at lovforslaget skulle blive gennemført, vil det efter vores overbevisning blive til stor gavn for boligkøber i de “skæve” postnumre. Vi har desværre ikke den helt store forhåbning til at bankerne kommer til at tage statsgarantierne til sig, da det lader til at der er en generel holdning omkring at modellen er for dyr at implementere blandt bankerne.

I kontrast til banken tilbageholdende tilgang til lovforslaget om statsgaranti på boliglån, er vi hos Fairkredit meget positive overfor modellen. Vi forventer at Fairkredit – som det ser ud nu – kan hjælpe kommende boligejere via statsgarantien, da lovforslaget ser ud til også at gælde for ejendomskreditselskaber.

I praksis forventer vi at statsgarantien vil betyde at vi kan hjælpe endnu flere danskere med boliglån, da statsgarantien vil gøre det lettere at finde investorer til lånene. For nogle ansøger bil det også betyde en lavere rente, og for andre vil det betyder at de vil få et “ja” i stedet for et “nej” til deres ansøgning.

Fairkredits holdning til lovforslaget om boliglån med statsgaranti

Erhvervsministerens planer om at lancere statsgaranterede boliglån er ikke blevet modtaget lige positiv alle steder, men hos Fair.kredit mener vi, at fordelen opvejer ulemperne, og vi er klar til at gribe opgaven.

Hver dag hjælper vi danskere, der ikke kan blive godkendt til bank- eller realkreditlån med at indfri deres boligdrømme, og selvom vi forstår modellen, giver udfordringer for bankerne, så vil den uden tvivl være til stor gavn for bolighandlen i landdistrikterne.

Derfor håber vi, at lovforslaget godkendes, dog ser vi gerne, at det bliver en mere permanent løsning og ikke kun et 3-årigt initiativ. Der er alt andet lige tale om en strukturel udfordring, der ikke bliver løst på tre år. Som et varigt initiativ forventer vi en højere godkendelsesprocent af boligkøbere i landdistrikterne på tværs af lånetyper, og vi mener, at ejendomskreditselskaber, vil have bedre mulighed for at implementere de statsgaranterede boliglån end bankerne, da vi er mindre og har mere fleksibilitet. Det betyder reelt, at vi står klar til at forsøge at løse de handler, der ellers risikerer at falde på gulvet.