Close menu Login
Forfatter
Portræt af Paw Becker.

Paw Becker

Cand.merc. finansiering og regnskab

Medstifter
pb@fairkredit.dk

Highlight stroke

Sommeren 2021, d. 1. juli, blev ordningen “Lån på Landet” vedtaget i folketinget. Ordningen giver mulighed for at få statsgaranterede boliglån til billige boliger landdistrikterne. Ideen er at rette op på skævheden mellem by og land, da det i de senere år, har været meget vanskeligt at få finansiering til køb af billige boliger på landet.

Vi synes mildt sagt, at det er en fremragende idé med statsgaranterede boliglån i yderområderne. Dagligt møder vi danskere, som må opgive boligdrømmen på landet pga. den vanskelige og dyre adgang til boliglån.

For boligkøberne er det således gode nyheder. Alt andet lige, vil det nemlig være lettere at blive kreditgodkendt til boligkøbet. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at statsgarantien også kommer med en pris. I sidste ende kan det betyde at renten på boliglån vil blive en smule højere end hidtil.

I praksis, vil du som låntager, under ordningen “lån på landet” blive opkrævet en garantiprovision på 1% (for den del af lånet, som der er statsgaranti bag), hvilket bliver opkrævet gennem din långiver.

Fakta om statsgaranterede boliglån

Hvilke boliger er omfattet af“Lån på Landet” ordningen?

 • Alle ejerboliger i hele landet med en kvadratmeterpris på under 8.000 kr.
 • Alle ejerboliger med kvadratmeterpris på under 10.000 kr., som er beliggende i et postnummer med en gennemsnitlig kvadratmeterpris på under 8.000 kr. Listen over postnumre som er omfattet af ordningen finder du her.

Hvilke boligtyper er omfattet?

 • Kun ejerboliger hvor mindst 80% af ejendommens samlede bruttoareal på købstidspunktet, kan henføres til ejendomskategorien “ejerbolig til helårsbrug”. Er der f.eks. et mindre erhvervsareal på ejendommen, er det således afgørende, at dette skal udgøre mindre end 20% af ejendommens samlede bruttoareal.

Hvad koster statsgaranterede boliglån mig som låntager?

 • Statsgarantien vil årligt koste 1% af garantibeløbet (typisk den del af boliglånet, som ligger mellem 60-90% af belåningsværdien). Denne garantiprovision vil blive opkrævet direkte af din långiver. Gennem långiveren bliver den videreformidlet til Finansiel Stabilitet, som administrerer ordningen for staten.

Hvad koster statsgarantien for långiver?

 • Udover garantiprovisionen på 1% som afholdes at låntager, skal långiveren som udsteder lånet også betale for statsgarantien i form af en garantiprovision. Garantiprovisionen fastsættes afhængig af boligens belåningsgrad ud fra følgende trappeordning:
  • 60-70%: 0,75% af det statsgaranterede beløb i intervallet.
  • 70-80%: 1,00% af det statsgaranterede beløb i intervallet.
  • 80-90%: 2,00% af det statsgaranterede beløb i intervallet.

Hvornår giver det mening som låntager at få statsgarantien?

 • Det giver som udgangspunkt KUN mening at benytte sig af boliglån finansieret med statsgaranti, såfremt det ikke er muligt at blive kreditgodkendt uden statsgarantien. Der er nemlig en meromkostning ved brug af statsgarantien for både långiver og låntager, hvilket gør at renten vil blive højere, end hvis lånet er uden statsgarantien.

Kan man optage lån med statsgaranti hos Fair.kredit?

 • Vi forventer at det vil bliver muligt at kunne tilbyde vores kunder boliglån med statsgaranti fra ordningen “Lån på Landet” i løbet af Q1 2023.